فرصتی برای مطالعه پنج جلد اول کتب تدبر در قرآن با محوریت سوره مبارکه تین
1398/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

فرصتی برای مطالعه پنج جلد اول کتب تدبر در قرآن با محوریت سوره مبارکه تین

 در ادامه دوره زندگی با سوره مبارکه تین از این پس سلسله صوت هایی در کانال بارگذاری می شوند که روش های مختلف تدبر را در سوره مبارکه تین شرح می دهند.

در هر یک از این جلسات نحوه مطالعه سوره مبارکه تین با یکی از روش های مطرح شده در پنج جلد مقدماتی کتب تدبر مفصلا تشریح می گردد.

برای شرکت در این دوره می توانید در کانال زندگی با تدبر عضو شوید.

در پایان دوره آزمونی جهت سنجش سطح قرآن پژوهان گرفته خواهد شد.


#روشهای_تدبر #تین
@ZendegibaTadabor
https://ble.im/zendegibatadabor