اتمام مهلت ارسال ویرایش چکیده
1398/12/01

دبیرخانه همایش قرآن و روانشناسی به اطلاع کلیه کاربران همایش می رساند که مهلت ارسال ویرایش چکیده به اتمام رسیده است. 

دبیر  همایش قرآن و روانشناسی،  مهلت ارسال مقالات را تا 5 اسفند 98 اعلام کرده است. ارسال مقالات توسط متقاضیان شرکت در همایش فقط تا زمان مذکور امکان ارسال مقاله می باشد لذا این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.