تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا 3 بهمن
1398/10/29

یا جامع کل فوت

به اطلاع می رساند ارسال چکیده مقالات نهایتا تا 3 بهمن ماه تمدید شد.

کسانی که موفق به ارسال چکیده نشده اند به یکی از آیدی های زیر پیام بدهند:
@fkhakpour
@hamayesqr

و یا با دبیرخانه تماس حاصل فرمایند:
09037675234

التماس دعا